Nieuws

Stadsherstel koopt stolpboerderij Margaretha’s Hoeve

22 12 2017 | door redactie

Sinds donderdag 21 december is Stadsherstel Amsterdam eigenaar van de meest zuidelijk gelegen Stolpboerderij van Noord-Holland in Nieuw-Vennep. Naast de boer-derij staat een bijzonder tbc-huisje in chaletstijl. Beide rijksmonumenten zijn zeer ver-vallen en dus echte Stadsherstelmonumenten. De panden worden herbestemd naar het zorgconcept van de Herbergier. Zij maken een warm en liefdevol thuis voor oude mensen met geheugenproblemen en dementie.

Vlakbij de Geniedijk in de Haarlemmermeer, waar Stadsherstel op dit moment restauratiewerkzaam-heden verricht aan de bunkers en de Batterij aan de Sloterweg, heeft de restaurerende organisatie een nieuw monument gekocht. Stadsherstel, die meer dan 600 panden in de Metropoolregio Am-sterdam heeft gerestaureerd, heeft met deze aankoop haar twaalfde monument in de Haarlemmer-meer in bezit.

Het nieuwe pand, Maragretha’s hoeve, is in 1880 gebouwd op de plek van haar afgebrande voorganger. In de Haarlemmermeer vestigden zich vanaf de drooglegging in 1852 boeren uit heel Nederland. Zij bouwden doorgaans boerderijen van het type uit hun streek van herkomst. De eerste eigenaar van de Margaretha’s Hoeve, Melis Spaans, was afkomstig uit het West-Friese Oudendijk. De keuze voor de bouw van een stolpboerderij lag daarom voor de hand.

De huidige Margaretha’s hoeve is gebouwd in dezelfde stijl en op de oude fundering van haar voorganger. Aan de voorgevel kwam een rijkversierde uitbouw. Deze zijn kenmerkend voor de ontwikkelingen in de tweede helft van de 19e eeuw, toen wooncomfort en mode ook op het platteland belangrijker werden.

Stadsherstel gaat het rijksmonument restaureren en heeft voor de herbestemming meerdere functie onderzocht. Zij vond de functie van zogenaamde ‘Herbergier’ het meest passend.
Een Herbergier is een kleinschalige woonvorm voor volwassenen met geheugenproblemen zoals de-mentie. In Margaretha’s Hoeve worden zestien wooneenheden gerealiseerd voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De bewoners en hun verwanten vinden hier na restauratie een lief-devol en zo gewoon mogelijk thuis. Binnen een Herbergier wordt uitgegaan van wat iemand allemaal nog wél kan en staat niet de ziekte maar de persoon centraal.

Het is de bedoeling dat het naast de boerderij staande zwaar vervallen tbc-huisje ook wordt gerestaureerd. Stadsherstel is op zoek naar de benodigde financiering om de restauratie van dit unieke monumentje te realiseren zodat het als thee-huisje voor bewoners en hun gasten kan fungeren. De bedoe-ling is dat het tbc-huisje net als vroeger weer op haar draai-schijf met de zon mee kan draaien. Zo kunnen bewoners en hun gasten van de frisse buitenlucht en de zon genieten.
De planontwikkeling voor het project is gestart. Verwacht wordt dat de restauratie voor de zomer van 2018 aanvangt en dat de restauratie ongeveer een jaar in beslag neemt.