Documenten

Cultuurhistorie in bestemmingsplannen

Erfgoed kan beschermd worden door cultuurhistorische waarden expliciet vast te leggen in bestemmingsplannen. Sinds 2012 is het verplicht om bij de herziening van een bestemmingsplan rekening te houden met cultuurhistorische waarden. In de toelichting van het bestemmingsplan moet een beschrijving opgenomen worden. MOOI Noord-Holland heeft in 2013 de Handreiking cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen uitgegeven.
23 01 2018 | door MOOI Noord-Holland


Erfgoednota Texel 2017

Hoe borg je de stolpboerderij nou goed in gemeentelijk beleid? De gemeente Texel telt veel stolpen en vernieuwde in 2017 het erfgoedbeleid. De stolp staat daar goed in geborgd. Het noemen en het nemen van passende maatregelen rondom dit bijzondere boerderijtype kan al heel veel doen om de stolp te redden van de sloop. De Erfgoednota Texel 2017 is een goede inspiratiebron voor andere gemeenten in Noord-Holland.
27 11 2017 | door


De dans der daklichten

Boerderijdaken, kriskras doorboord door raampartijen of belegd met zonnepanelen. Gevels met allerlei soorten (tuin)deuren en ramen. Metselwerk met bonte steensoorten en brede voegen. Al met al geen verschijnselen die recht doen aan het karakter van een stolp. Hoe het ook kan is met een toelichtende verklaring beschreven en afgebeeld in de richtlijnennotitie De dans der daklichten. Hoe met restauratie en herbestemming een traditionele stolp de nieuwe, leef- en werkbare functie gecombineerd kan worden met de oorspronkelijke uitstraling. Een exemplaar is op te vragen bij het secretariaat.
22 11 2017 | door Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp


Kansen voor de stolp in Noord-Holland

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft ‘Mooi Noord-Holland’, adviseurs Omgevingskwaliteit in december 2015 het rapport ‘Kansen voor de stolp in Noord-Holland’, samengesteld en de provincie aangeboden. Een overzicht van bedreigingen en mogelijkheden voor bescherming, behoud en ontwikkeling van waardevolle stolpboerderijen in Noord-Holland.
22 11 2017 | door MOOI Noord-Holland