Steek geen vuurwerk rondom stolpen af!

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap roepen Noord-Hollanders op geen vuurwerk af te steken rondom stolpboerderijen en andere panden die met riet zijn gedekt. Zo moet brand worden voorkomen. Vorig jaar brandde een stolpboerderij in Berkhout af door vuurwerk.

Vuurwerk, en met name vuurpijlen, zorgen voor brandgevaarlijke situaties bij het afsteken rondom rietgedekte stolpboerderijen, molens en andere gebouwen met rieten daken. Een vuurpijl kan in het riet vast komen te zitten en zo brand veroorzaken. Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap hopen daarom dat Noord-Hollanders een veilige afstand van 75 meter in acht nemen. Daarbij is het ook van belang te letten op de windrichting.

Eigenaren van stolpboerderijen en andere rietgedekte gebouwen kunnen ook maatregelen nemen. Zo wordt aangeraden om het riet zelf nat te spuiten, bij voorkeur meerdere keren op een dag. Het riet raakt zo verzadigd door vocht en is daarmee veel minder vatbaar voor brand door vuurwerk.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap roepen verder gemeenten op vuurwerkvrije zones in te richten in gebieden met veel rietgedekte panden.

Aanbieding Petitie Red de Stolp aan provinciale commissie

Op de Stolpendag op 28 juni hebben de initiatiefnemers de petitie “Red de Stolp” aangeboden aan de Statenleden Tom Buijtendorp (D66) en Nico Papineau Salm (PvdA) om aandacht te vragen voor het behoud van de Noord-Hollandse stolpen. Daarbij het verzoek om de petitie door te geven aan Provinciale Staten. Met de petitie wordt gevraagd om maatregelen en budget om de kenmerkende stolpen in het Noord-Hollandse landschap te behouden.

De Provincie Noord-Holland heeft onlangs de stolpen opgenomen in de vernieuwde Leidraad voor landschap en cultuurhistorie. Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap vragen echter opnieuw aandacht gezien de omvang van de opgave.

Er zijn 2250 handtekeningen verzameld op petities.nl om dit signaal te versterken.

Ook Fred Kramer (GroenLInks) ziet de urgentie om het beleid voor behoud van de stolpen opnieuw te bekijken en zo nodig te versterken. Marco Wiesehahn (VVD) vind het verstandig om binnenkort met de Staten het gesprek aan de te gaan over de toekomst van de stolp in Noord-Holland.

Op 9 juli hebben de vier Statenleden gezamenlijk de 2292 petities aan Rosan Kocken, voorzitter van de commissie Economie, Energie & Bestuur aangeboden. De vier genoemde partijen zullen een discussienota opstellen voor het bespreken van de petitie in de eerste commissievergadering na de zomervakantie. Deze vindt plaats op 17 september.

Fotowedstrijd ‘Fotografeer een Stolp’ om stolpen in beeld te brengen

Wie maakt de mooiste foto van een stolpboerderij? Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de stolp’ en het Westfries Genootschap houden van 21 april tot 25 juni de fotowedstrijd ‘Fotografeer een Stolp’, dit in het kader van de campagne Red de Stolp. De winnaar mag een weekend overnachten in een unieke stolpboerderij in Julianadorp.

De stolpboerderij wordt wel de ‘piramide van het Noorden’ genoemd en hoort onlosmakelijk bij het Noord-Hollandse landschap. Maar het gaat niet goed met de stolp. Het provinciale landschap was 70 jaar geleden maar liefst 10.000 stolpboerderijen rijk, ondertussen is dit aantal gehalveerd.

De stolpboerderij laat zich prachtig vangen in beeld. Daarom schrijven de organiserende verenigingen deze fotowedstrijd uit. Iedereen wordt opgeroepen een mooie foto van een stolpboerderij te maken en die in te sturen via dit formulier. De context, de manier waarop en de plaats maken niks uit; als de stolpboerderij maar een hoofdrol speelt. Dat betekent dat foto’s van de binnenkant van een stolp ook mee mogen doen, mits de stolp een hoofdrol speelt.

De actie loopt van 21 april tot 25 juni via dit formulier. De winnaars worden eind juni bekendgemaakt. De hoofdprijs is een overnachting voor twee personen voor twee nachten in de stolpboerderij Tulpen & Zo in Julianadorp. De winnaar van de tweede prijs mag voor 150 euro uit eten in restaurant de Bokkesprong in Groet (uiteraard ook een stolpboerderij) en de derde prijswinnaar krijgt een boekenbon van 50 euro.

Bouw een eigen stolp (van papier)

Wie altijd een eigen stolpboerderij zou willen bezitten, krijgt daar nu de kans voor. De Historische Vereniging Alkmaar heeft een bouwplaat van een stolp op de website gezet.

In het kader van de actie ‘Red de Stolp’ biedt de Vereniging een eenvoudig bouwpakket aan voor de leerlingen van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. “De foto’s laten zien wat voor leuke werkstukken er mee gemaakt kunnen worden. De eigen fantasie van de kinderen kan veel toevoegen aan het bouwpakket.”

Het bouwpakket, foto’s en de actie zijn hier te vinden.

Teken voor de stolp!

Wie kan de mooiste stolpboerderij tekenen? Nu de iconische stolp onder druk staat, schrijven de actievoerders van Red de Stolp een kleurwedstrijd uit voor basisscholieren in Noord-Holland. Wie de mooiste stolp kan tekenen, mag met een luchtballon een tochtje maken. Ook wordt de hele klas verwelkomd voor een bezoek aan de museumboerderij West-Frisia. Daar kunnen de klassen zien hoe er vroeger in zo’n stolpboerderij werd gewoond en gewerkt. Voor zes andere klassen is de leskist van de boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ beschikbaar. 23 juni 2018 is de prijsuitreiking.

De wedstrijd is voor groep 7. Wilt u ook meedoen met de actie, maar bent u nog niet benaderd? U kunt uw klas tot 31 maart 2018 aanmelden. Belt u dan met Heemschut op 020-6225292.

De voorwaarden voor de tekenwedstrijd zijn hier te downloaden.

Druk bezochte bijeenkomst Red de Stolp

Tientallen historische verenigingen in Noord-Holland zijn vrijdag samengekomen om de problemen rondom stolpboerderijen te bespreken. Op een speciale middag werd uitgebreid stilgestaan bij het jaarlijks verdwijnen van tientallen stolpboerderijen uit het Noord-Hollands landschap.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap kijken met tevredenheid terug op de bijeenkomst in het gemeentehuis van de Beemster. De drie partijen voeren sinds december actie onder de noemer ‘Red de Stolp’.

Vertegenwoordigers van de historische verenigingen werden tijdens de middag bijgepraat over het fenomeen stolpboerderij, de actuele stand van zaken, de nut en noodzaak van actievoeren en er werd plenair gebrainstormd over maatregelen die genomen kunnen worden om de stolpboerderij beter te beschermen. Ook wethouder Zeeman van de gemeente Beemster was bij de bijeenkomst aanwezig en deed actief mee in de werksessies.

De campagne Red de Stolp loopt nog tot juni. Onderdeel van de campagne is de publiekspetitie om politiek op te roepen betere beschermingsmaatregelen te nemen. De petitie is inmiddels al meer dan 1500 keer getekend.

Unieke provinciale samenwerking om stolpen te redden

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de stolp’ en het Westfries Genootschap slaan de handen ineen met tientallen lokale historische verenigingen om de stolpboerderij in Noord-Holland te redden.

De stolpboerderij wordt wel de ‘piramide van het Noorden’ genoemd en hoort onlosmakelijk bij het Noord-Hollandse landschap. Maar het gaat niet goed met de stolp. Het provinciale landschap was 70 jaar geleden maar liefst 10.000 stolpboerderijen rijk, ondertussen is dit aantal gehalveerd.

In december ging daarom de campagne Red de Stolp van start. Noord-Hollanders worden opgeroepen om de petitie te tekenen de politiek te overtuigen de stolpboerderij beter te beschermen. Een succes, inmiddels is de petitie al meer dan 1500 keer getekend.

In de provincie Noord-Holland verdwijnen jaarlijks nog altijd circa 30 historische vooroorlogse stolpboerderijen, waarmee het icoon uit onze provincie zwaar onder druk staat. Daarom willen wij met deze campagne stolpen in de hele provincie op de kaart te zetten. De bescherming en de mogelijkheden voor herbestemming van deze unieke boerderijen zijn op dit moment onvoldoende. Een cultuuromslag is nodig. Bij alle politieke en economische beslissingen waar stolpen bij betrokken zijn, moet gestreefd worden naar behoud van dit unieke cultuurgoed.

Vrijdag 23 februari vindt in het stadhuis van de gemeente Beemster een unieke bijeenkomst plaats. Tientallen lokale historische verenigingen komen dan samen met vertegenwoordigers van Heemschut, de Boerderijenstichting en het Westfries Genootschap om te praten over een verdere samenwerking. De lokale verenigingen vormen samen een fijnmazig netwerk die door de lokale binding erg goed zijn in het signaleren van bedreigde stolpen en het melden daarvan. Heemschut, de Boerderijenstichting en het Westfries Genootschap hopen zo alle bedreigde stolpboerderijen in de provincie Noord-Holland in kaart te brengen.

Raad van State moet oordelen over sloop stolpen

De Stichting Heilloze Weg is naar de Raad van State gestapt om de wijziging van het bestemmingsplan aan te vechten die de aanleg van de aansluiting van Heiloo op de A9 mogelijk maakt. Ook twee stolpboerderijen moeten wijken.

Via een voorlopige voorziening wil de stichting tevens voorkomen dat er al voorbereidend werk plaatsvindt waarvan de gevolgen niet meer kunnen worden teruggedraaid. Daarbij gaat het om het slopen van twee stolpboerderijen, het kappen van bomen en het bouwrijp maken van grond. Ook de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland is in beroep gegaan tegen de besluiten van de gemeenten Heiloo en Castricum.

Lees verder bij Groene Ruimte

Meer dan 1000 handtekeningen voor stolpenpetitie

De petitie ‘ Red de Stolp’ van Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap is al meer dan 1.000 keer ondertekend. Heemschut vraagt met de petitie aandacht voor de voortdurende sloop van historische stolpboerderijen in Noord-Holland.

“Met meer dan 1.000 handtekeningen in minder dan twee maanden tijd blijkt dat deze actie op grote steun kan rekenen”, aldus directeur Karel Loeff van Heemschut. In de petitie worden lokale provinciale en lokale politiek opgeroepen om met maatregelen te komen om de stolpen beter te beschermen en te redden.

“Achter de schermen zijn wij op dit moment druk met de provinciale politiek in gesprek om te verkennen wat de mogelijkheden zijn. Duidelijk is wel dat het niet zo kan doorgaan met de stolpboerderij in Noord-Holland. Van de 10.000 stolpboerderijen die de provincie na de oorlog telde, zijn er nu nog slechts 5.000 over en per jaar worden er tientallen gesloopt. Waaronder boerderijen uit de 16de-eeuw. Die zijn onbeschermd en dat vinden wij onbegrijpelijk”, aldus Loeff.

De actie Red de Stolp is eind november van start gegaan en loopt door tot de zomer. De petitie moet dan nog veel meer handtekeningen tellen. Karel Loeff besluit: “We roepen dan ook iedereen op die de stolpboerderijen een warm hart toedragen om onze petitie te tekenen .”

Stolpboerderij Berkhout door brand verwoest

Een grote stolpboerderij in het Noord-Hollandse Berkhout is tijdens Oudjaarsnacht door brand verwoest. Volgens buurtbewoners zou vuurwerk de oorzaak zijn. Opvallend is dat drie jaar geleden in dezelfde straat ook een stolpboerderij in vlammen opging tijdens Oud en Nieuw. Per jaar verdwijnen er zo’n 30 stolpen in Noord-Holland, ook door brand.

De brand brak rond kwart voor drie in de ochtend uit. Door de harde wind was de brand lastig te blussen en was er sprake van veel vliegvuur. Niemand raakte gewond. De boerderij was voor de brandweer niet meer te redden.

De eigenaar zegt tegen het Noord-Hollands dagblad dat hij nog geen idee heeft hoe de brand heeft kunnen ontstaan. “We merkten het zelf eerst niet, we werden door de buren gealarmeerd. Toen stond de boel al in lichterlaaie. Het is een triest zootje. En een drama. Gelukkig zijn er geen slachtoffers. En we zijn blij dat er met de beesten niks gebeurd is. Nu is het opruimen.’”

Erfgoedvereniging Bond Heemschut voert samen met de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap voor de stolpboerderijen. Elk jaar verdwijnen er circa 30 door brand, maar ook door gewone sloop. Heemschut hoopt met de campagne de bewustwording te vergroten over de stolpboerderij: een uniek boerderijtype dat alleen in het Noord-Hollandse landschap voorkomt.

Foto: De boerderij aan de Westeinde in Berkhout die door brand is verwoest. Collectie: Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’