Aanbieding Petitie Red de Stolp aan provinciale commissie

Op de Stolpendag op 28 juni hebben de initiatiefnemers de petitie “Red de Stolp” aangeboden aan de Statenleden Tom Buijtendorp (D66) en Nico Papineau Salm (PvdA) om aandacht te vragen voor het behoud van de Noord-Hollandse stolpen. Daarbij het verzoek om de petitie door te geven aan Provinciale Staten. Met de petitie wordt gevraagd om maatregelen en budget om de kenmerkende stolpen in het Noord-Hollandse landschap te behouden.

De Provincie Noord-Holland heeft onlangs de stolpen opgenomen in de vernieuwde Leidraad voor landschap en cultuurhistorie. Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap vragen echter opnieuw aandacht gezien de omvang van de opgave.

Er zijn 2250 handtekeningen verzameld op petities.nl om dit signaal te versterken.

Ook Fred Kramer (GroenLInks) ziet de urgentie om het beleid voor behoud van de stolpen opnieuw te bekijken en zo nodig te versterken. Marco Wiesehahn (VVD) vind het verstandig om binnenkort met de Staten het gesprek aan de te gaan over de toekomst van de stolp in Noord-Holland.

Op 9 juli hebben de vier Statenleden gezamenlijk de 2292 petities aan Rosan Kocken, voorzitter van de commissie Economie, Energie & Bestuur aangeboden. De vier genoemde partijen zullen een discussienota opstellen voor het bespreken van de petitie in de eerste commissievergadering na de zomervakantie. Deze vindt plaats op 17 september.

Unieke provinciale samenwerking om stolpen te redden

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de stolp’ en het Westfries Genootschap slaan de handen ineen met tientallen lokale historische verenigingen om de stolpboerderij in Noord-Holland te redden.

De stolpboerderij wordt wel de ‘piramide van het Noorden’ genoemd en hoort onlosmakelijk bij het Noord-Hollandse landschap. Maar het gaat niet goed met de stolp. Het provinciale landschap was 70 jaar geleden maar liefst 10.000 stolpboerderijen rijk, ondertussen is dit aantal gehalveerd.

In december ging daarom de campagne Red de Stolp van start. Noord-Hollanders worden opgeroepen om de petitie te tekenen de politiek te overtuigen de stolpboerderij beter te beschermen. Een succes, inmiddels is de petitie al meer dan 1500 keer getekend.

In de provincie Noord-Holland verdwijnen jaarlijks nog altijd circa 30 historische vooroorlogse stolpboerderijen, waarmee het icoon uit onze provincie zwaar onder druk staat. Daarom willen wij met deze campagne stolpen in de hele provincie op de kaart te zetten. De bescherming en de mogelijkheden voor herbestemming van deze unieke boerderijen zijn op dit moment onvoldoende. Een cultuuromslag is nodig. Bij alle politieke en economische beslissingen waar stolpen bij betrokken zijn, moet gestreefd worden naar behoud van dit unieke cultuurgoed.

Vrijdag 23 februari vindt in het stadhuis van de gemeente Beemster een unieke bijeenkomst plaats. Tientallen lokale historische verenigingen komen dan samen met vertegenwoordigers van Heemschut, de Boerderijenstichting en het Westfries Genootschap om te praten over een verdere samenwerking. De lokale verenigingen vormen samen een fijnmazig netwerk die door de lokale binding erg goed zijn in het signaleren van bedreigde stolpen en het melden daarvan. Heemschut, de Boerderijenstichting en het Westfries Genootschap hopen zo alle bedreigde stolpboerderijen in de provincie Noord-Holland in kaart te brengen.